От 1 ноември стартира традиционната акция на полицията „ЗИМА“

Преминаването към зимния сезон само по себе си води до увеличаване броя на произшествията, които освен с несъобразена или превишена скорост се характеризират и с подценяване от страна на водачите на необходимостта от подготовка на автомобилите за зимните условия.

Пешеходците и водачите на пътни превозни средства (ППС), сред които на велосипеди и животинска тяга, активно участват в пътното движение през всички сезони, в това число и през зимата, макар зимните месеци да се характеризират с мокри, заледени или заснежени пътни настилки, с намалена видимост и резки промени в температурните режими, което от своя страна обуславя по-голямата възможност от настъпване на пътни инциденти.

Традиционно акция „Зима“ ще се проведе в три части:

01– 10.11.2019 г. – провеждане на кампанията “С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др.

 • Съвместно с представители на местната власт за наличие на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.
 • Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, ПС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа.
 • Ще се взима отношение спрямо водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

11- 20.11.2019 г. – провеждане на кампанията “Пешеходци и водачи за толерантност на пътя”, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците.

 • Дейността ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците, чрез кампанията „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“.
 • Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции.
 • Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.
 • На 17 ноември 2019 г. ще се отбележи Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП.

21- 30.11.2019 г. провеждане на кампанията “Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.

 • Дейността ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи и над поведението на водачите на ППС, в т.ч. и спрямо пешеходците.

По време акция „ЗИМА“ ще се извърши и оглед на състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка, както и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При констатирани нередности ще бъдат изготвени предписания до стопаните на пътя.

ИЗНЕНАДАЙ ЗИМАТА- ПОДГОТВИ СЕ ЗА НЕЯ!

ПРЕПОРЪКИ – ТОП 10 (ЗИМА – 2019) 

Погрижи се за гумите – от 15 ноември до 1 март трябва да са за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм. Гумите с шипове са забранени.

 • Смени водата с антифриз.
 • Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг.
 • Провери работи ли парното.
 • На път потегляй само с изправни спирачки.
 • Зареди достатъчно гориво. Снабди се с вериги за сняг и с въже за теглене.
 • Поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите и мигачите.
 • Провери оборудването на 3- и 4-колесното МПС – имаш ли обезопасителен триъгълник, заредена според изискванията аптечка, преминал периодична проверка пожарогасител и светлоотразителна жилетка.
 • Не подценявай локвите и рисковете от аквапланинг.
 • При попадане в пътнотранспортно произшествие или в друга рискова ситуация сигнализирай на телефон 112!

Източник: ОДМВР-София област