Отново контейнери в пирдопска река

С гневен пост Община Пирдоп съобщава във фейсбук, че граждани отново са бутнали контейнери в реката, в едно със събраните отпадъци в тях, което освен, че поврежда общинското имущество, замърсява водата и речното корито:

„Днес (04.03.2021 г. – бел. ред), месец след последното подобно деяние, общински служители се натъкнаха на поредния случай на изхвърлени контейнери в реката, в участъка между улиците „Г. Бенковски“ и „Панагюрско шосе“. При падането от височина скъпите съдове се повреждат, а съдържащите се в тях отпадъци се разпиляват и замърсяват речното корито. Вероятно вандалската проява е извършена в тъмната част на денонощието, тъй като никой нищо не е чул и видял“.

Поредната вандалска проява в Пирдоп показва невъзможността общината да се справи с опазването на обществения ред, сигурност и чистота в града. Явно в Пирдоп живеят граждани, които не желаят града да е спретнат и чист, а с действията си допринасят за затвърждаване на мнението, че възпитанието е от първостепенно значение, а доброто управление води след себе си и уважение към общинската собственост, каквото видимо липсва в Пирдоп.