Отново без вода в Златица

В Златице нет воды. Опять!
(преводът е излишен)

За пореден път златичани осъмнаха без вода. Причината – поредната авария, този път в района на прелеза за село Църквище. Екипи работят повече от 5 часа и не могат да отстранят повредата. От Община Златица не предприемат никакви действия да уведомят гражданите поради какви причини и докога няма да има вода в града.

На фона на задълочаващата се водна криза в България, златишките общински власти отново нехайно се отнасят към проблема. Остарелият етернитов водопровод не е ремонтиран и подменян от половин столетие. Местното ВиК задълбочава проблемите копаейки безразборно без да възстановява нарушената инфраструктура. Златичани плащат високи сметки за вода без реално да могат да ползват такава, поне не във вид, който е безопасен за тяхното здраве, а и ако я има изобщо.

Пречиствателната станция за питейна вода в града отдавна не работи. Местното общинско ръководство явно не може да се справи с този задълбочаващ се проблем. На фона на водната криза вчера граждани си миеха с питейна вода остъклените балкони и я изливаха на главната улица безпроблемно въпреки издадената заповед от кмета инж. Генов да се използва питейна вода за измиване на коли, поливане и т.н. Предприети действия от страна на общината – едва ли.