Определят размера на обезщетенията в Златица на засегнатите имоти от преминаването на газопровода от Панагюрище до Пирдоп

Община Златица започва изпращането на съобщенията на Решенията от протоколите на комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ до заинтересованите физически и юридически лица, относно определянето на размера на дължимото от „Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за засегнатите поземлени имоти, върху които възниква сервитут /право на преминаване на хора и техника, на прокарване и изграждане на линеен енергиен обект – газопровод и ограничаване в ползването на засегнатите имоти/, съгласно чл. 64, ал. 4 от Закона за енергетиката, за прокарването на трасето на газопровода на трасе „Преносен газопровод  от Панагюрище до Пирдоп“.

След изтичането на 14 /четиринадесет/ дневния срок от съобщението на Решението, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа, заинтересованите лица могат да подадат в Информационния център на община Златица искане /по образец/ за изплащането на дължимото обезщетение.

Справки на телефони: 0728/60201 вътр.104 – Десислава Чолакова; 0728/60201 вътр.116 – Мария Павлова.

Източник: Община Златица