Определен е съставът на ОиК-Мирково

С РЕШЕНИЕ № 2010-МИ, София, 24 август 2023 г., ЦИК Назначава Общинска избирателна комисия в община Мирково, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисиятаИме, презиме, фамилияЕГН
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Тодор Захариев Акманов 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Спас Стоянов Шутов 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Димитър Илийчев Лалчев 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Венцислав Христов Мутафов 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Нина Стоянова Михова 
СЕКРЕТАР:Мария Георгиева Узунова-Лалова 
ЧЛЕНОВЕ:Павлина Иванова Текерлекова 
 Мария Евгениева Цветкова 
 Ясен Владимиров Ангелиев 
 Анастасия Данчева Гатова 
 Иван Николов Захариев 

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г. На назначените членове да се издадат удостоверения.