Определена е ОиК-Чавдар

С РЕШЕНИЕ № 2025-МИ София, 25 август 2023 г., Централната избирателна комисия е назначила Общинска избирателна комисия в община Чавдар, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисиятаИме, презиме, фамилияЕГН
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Иванка Георгиева Петкова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мими Иванова Георгиева 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Христина Вельова Велчева 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Вера Николаева Гинчева 
СЕКРЕТАР:Таня Лулчова Илкова 
ЧЛЕНОВЕ:Стоянка Михайлова Ковачева 
 Иванка Иванова Кузманова 
 Генка Атанасова Иванова 
 Анка Иванова Нешкова 
 Гана Пеева Радунчева 
 Милена Асенова Салчева 

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г. На назначените членове да се издадат удостоверения.