ОИК-Пирдоп ще заседава на 11-ти февруари. Няма информация по какъв въпрос!

Това става известно от сайта на ОИК-Пирдоп, където е качено съобщение за предстоящото заседание, насрочено за 11.02.2021 г. от 16.00 ч., което ще се състои в Заседателната зала на Община Пирдоп, с адрес пл.“Тодор Влайков“№2, ет.3.

Няма яснота какво налага заседание на ОИК-Пирдоп след като тя няма правомощия и задължения във връзка с предстоящите парламентарни избори, насрочени за 04.04.2021 г. Заседание на ОИК-Пирдоп следва да се свиква по въпроси, свързани с местното самоуправление и местната власт, в това число състав на ОбС-Пирдоп, кмет на Община Пирдоп и кмет на кметство с. Душанци.

Ще проследим заседанието и ще проучим какво налага неговото свикване.