ОИК-Златица публикува одобреният предпечатен образец на бюлетината за II-ри тур

Ц

В съобщение в интернет-страницата на ОИК-Златица, се съобщава за получено разрешение от Централната избирателна комисия във връзка с провеждането на избори за кмет на втори тур.

Съобщението гласи, че на основание т. 7 от Решение на ЦИК № 1979-МИ от 18.08.2023 г. и съгласно полученото разрешение с писмо с изх. № МИ-15-1191/31.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Златица, област Софийска, публикува одобреният предпечатен образец на бюлетината за избор на кмет на община Златица за предстоящият втори тур на 05.11.2023 г.

Източник: ОИК-Златица