ОИК-Златица проведе обучение на членовете на СИК

На 24-ти октомври 2023 г. от 17.30 ч. в малката зала на НЧ „Христо Смирненски“ – Златица се състоя обучение на членовете на секционните избирателни комисии, проведено от ОИК-Златица, съобразно Методически указания на ЦИК.

Обучението бе и във връзка с прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г.

В обучението бе включена информация относно:
– получаване на изборните книжа и материали
– получаване на специализирано устройство за машинно гласуване (машина за гласуване)
– действия за подготовка на изборното помещение
– действия за подготовка на пространството пред изборното помещение и на сградата, в която се помещава избирателната секция
– охрана на изборните помещения
– съдействие от кмета на общината
– откриване и закриване на изборния ден, отваряне и затваряне на изборното помещение, проверка на документите за гласуване, дописване на избиратели, видове гласуване и други;
– попълване черновите на протоколите и на част първа от протоколите, преброяване на бюлетините и попълване на част втора от протоколите, видеонаблюдение, копиране на протоколите на СИК;
– действия на СИК след попълване на протоколите;
– защита на личните данни;
– видовете приложения.

Важно е да се припомни, че установяването на резултатите от гласуването и попълването на протоколите на СИК, става пред видеокамера – т. е. следва да бъде извършено видеонаблюдение и видеозаснемане на процеса. В тази връзка председателят на СИК включва устройството за видеонаблюдение, сканира се QR кода, предаден на СИК в запечатан плик, съгласно предоставените инструкции.

Устройството за видеонаблюдение се поставя върху масата, на която ще се извършва преброяването на бюлетините по начин, който осигурява видимост към всички действия на СИК. За да се уверите, че устройството е поставено правилно, погледнете екрана. Член на СИК следи за работата на устройството. В случай на прекъсване, сканирайте отново QR кода. Устройството за видеонаблюдение се изключва след подписване на протоколите на СИК от всички членове на СИК и обявяване на резултатите от гласуването.