ОИК-Златица назначава членовете на СИК днес

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 28.09.2023 г. от 16:30 часа, при следния дневен ред:

  1. Назначаване на членовете на СИК и резервните членове.
  2. Други

Председател: Красимир Йоцов Веков