ОДМВР-София с допълнителни мерки на събора в Копривщица

ОДМВР-София с допълнителни мерки за обезпечаване на сигурността и обществения ред при провеждането на ХІI Национален събор на българското народно творчество в Копривщица

Мероприятието ще се проведе за времето от 5 до 7 август в местността „Войводенец“.

С оглед опазване на обществения ред, гарантиране сигурността на участниците и гостите в мащабното мероприятие, безопасността на движението и пожарната безопасност, в ОДМВР-София е сформиран оперативен щаб за координация и управление на силите по време на провеждането му.

Създадена е организация за обезпечаване на събора с полицейски екипи, като освен местата, където ще се провеждат фолклорните прояви, полицейско присъствие ще има и на територията на целия град. Ще се извършват регулярни обходи с цел недопускане извършването на престъпления и нарушения на обществения ред. Осигурени са и медицински екипи за оказване на неотложна помощ при необходимост.

Съгласно заповед на кмета на Община Копривщица по време на събора ще бъде ограничено спирането и паркирането на моторни превозни средства на територията на града. За удобство на гостите и участниците във фолклорното събитие са обособени паркинги, обозначени с табели и с осигурено полицейско присъствие.

Автомобилите на нарушителите ще бъдат репатрирани на наказателен паркинг, обособен на ул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ /нов завод/.

С оглед бързото отработване на постъпилите сигнали и осигуряване на ефективно полицейско обслужване по време на мероприятието  в сградата на СУ „Любен Каравелов“ ще функционира  временна оперативна дежурна част. При възникнала необходимост гражданите могат да потърсят съдействие на тел. 02982-60-33, също така на тел. 112 и от полицейските служители, разположени в периметъра на събора.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА:

– Ако пътувате с лек автомобил и се движите в колона, не предприемайте рискови изпреварвания, спазвайте по-голяма дистанция и се съобразявайте с пътната обстановка;

– В никакъв случай не сядайте зад волана след употреба на алкохол или упойващи вещества;

– Не оставяйте деца без надзор в автомобила. Задължително използвайте обезопасителните системи за превозването им;

– При паркиране на автомобила на обособените за целта места, проверете дали вратите са заключени и стъклата – вдигнати;

– Не оставяйте на видно място в автомобила ценни вещи, пари, документи, мобилни телефони и друга скъпа техника, която може да привлече вниманието на крадци;

– Не оставяйте децата без надзор. Поддържайте непрекъснат визуален контакт с тях, като в случай на загубване по най-бързия начин се обърнете за съдействие към служител на полицията или на общинската администрация. Не поверявайте на децата ценни вещи, скъпи мобилни телефони, таблети, както и големи суми пари.

– Струпването на големи маси хора привлича и извършителите на джебчийски кражби. За да не станете жертва на посегателствата им,  придържайте дамската си чанта плътно пред тялото и не дръжте портфейли и документи в задния джоб на панталона;

– При посещение и престой в увеселително или питейно заведение не поставяйте личните си вещи на масата;

– В случай на необходимост потърсете съдействие на тел. 112, тел. 02982-60-33 или от намиращ се наблизо полицейски служител;

– Припомняме, че носенето и употребата на оръжие и пиротехнически изделия на обществени места и при провеждането на масови мероприятия е абсолютно забранена.

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

– Забранено е паленето на огън на разстояние по-малко от 10 метра от палатки и автомобили;

– Осигурете на местата за палене на огън съд, съдържащ поне 10 литра вода;

– Не изхвърляйте стъклени бутилки на открито. Дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до възникването на пожар;

– Не оставяйте без наблюдение запалени огнища;

– Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и лесно запалима среда;

– При възникване на пожар по най-бързия начин известете чрез тел. 112 Районната служба ПБЗН или намиращите се в периметъра на събора служители.