Обявен е конкурс за полицаи в РУ-Пирдоп

Със своя Заповед № 8121К-597/25.01.2021 г., министъра на вътрешните работи Христо Терзийски обявява конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

 • Районно управление – Пирдоп
  – полицай – старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;
  – полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.
 • Районно управление – Ботевград
  – полицай – старши полицай – 5 (пет) вакантни длъжности;
  – младши автоконтрольор II-I степен – 1 (една) вакантна длъжност;
 • Районно управление – Правец / Група „Охранителна полиция“
  – младши автоконтрольор II-I степен – 1 (една) вакантна длъжност;
 • Районно управление – Етрополе / Група „Охранителна полиция“
  – полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на редица изисквания, с които интересуващите се могат да се запознаят на ОДМВР-София област, където са обявени и необходимите документи и срок за подаването им.

Конкурсната процедура ще се проведе на следните етапи:
1. Изследване на физическата годност
2. Психологично изследване
3. Заключително интервю

Конкурсната процедура ще се проведе в срок до четири месеца от обявяването на конкурса. Срокът за подаване на документите стартира от днес – 29.01.2021 г.