Обявено е частично бедствено положение в Църквище

Със Заповед № 395 от 25.08.2023 г., кметът на Община Златица инж. Стоян Генов обявява частично бедствено положение на територията на Община Златица, Кметство Църквище.

Причината за бедственото положение е запушване на довеждащ водопровод от каптаж в местността „Грошовица“, в резултат на което е прекъснат притока на вода за питейно-битови нужди, в резервоара на село Църквище.

Бедственото положение е обявено от 08.00 ч. на 25.08.2023 г. до локализиране и отстраняване на проблема.

Създадена е организация от кметския наместник на село Църквище г-жа Тотка Стойкова съвместно с ВиК-Златица за предприемане на мерки за отстраняване на аварията.