Община Челопеч с предложение за шофиране в Средногорието без винетки

На състоялото се заседание на ОбС-Челопеч вчера (30.01.2019 г.) бе разгледана и единодушно одобрена докладна записка от кмета на Челопеч инж. Алекси Кесяков, чрез която да бъдат придобити от общината участъците от републиканската пътна мрежа, които свързват Челопеч със съседните общини Мирково и Златица. По този начин се цели да се улесни придвижването с личните автомобили за жителите на Челопеч до съседните общини, без да се налага да се закупуват винетки, както е досега.

Кметът инж. Кесяков разясни своето предложение:
„Става въпрос за пътя I-6, който е от републиканската пътна мрежа, но част от него е разположен на територията на община Челопеч. Предложението е да получим от държавата тези участъци и те да станат общинска собственост, като се ангажираме с тяхната поддръжка. Това няма да затрудни общината тъй като държавата отпуска всяка година средства за поддържане на пътища от клас I, II, III така или иначе. Нужна е по-добра организация през зимния период и снегопочистването, но това не е трудност за ОбА-Челопеч. Все пак средствата за тези дейности се предоставят от държавата като компесационна субсидия и би следвало при добър разчет и изразходване те да са достатъчни.

През община Челопеч преминава главен път. Идеята е тази част от него, която е на наша територия, да стане общинска и по този начин да се осигури пряк достъп от Челопеч до Мирково и Челопеч-Златица (при съгласие от тяхна страна). Така хората няма да се нуждаят от винетка, за да пътуват до съседните ни общини, като по този начин ще им се спести немалка сума пари.

Ако тази идея се възприеме и от останалите общини в Средногорието, най-вече от Златица и Пирдоп, това ще улесни много всички граждани, като при придвижване с личните си автомобили в Средногорието няма да има нужда да си купуват винетки.

Давам пример, ако едно семейство има два автомобила, може единия да го използва за придвижване само в Средногорието, а с другия да пътува из страна. Това намалява разходите на семейството, защото няма да се налага да си купуват две винетки, а да ползват единият автомобил за придвижване само в Средногорието, за което няма да има нужда от винетка.

По мои разчети ако това се направи от всички средногорски общини, ще спестим на гражданите 30-40 хиляди лева. Предполагам, че някои колеги могат да възразят, че ще излезе скъпо на общините, но това не е точно така. Все пак държавата отпуска субсидии за дейност поддръжка на пътищата и досега, ще отпуска и занапред за тези участъци от главния път, които ще станат общински.

След като ОбС-Челопеч одобри докладната записка, ще разпратим официални писма до всички средногорски общини, за да съгласуваме с тях идеята и да облекчим населението“.

ОбС-Челопеч гласува и прие Бюджета за 2019 г.; отчета на ОбА и кмета за 2018 г.; придобиването на поземлени имоти от общината; отдаването под наем на части от Спортен комплекс „Хармония“ на новосформирания спортен клуб по борба; определи възнаграждение на кмета; одобри изпълнението на ПУП във връзка с необходимостта от провеждането на сондажни работи в концесионна площ „Челопеч“ и други.

Ще могат ли да се възползват гражданите от Средногорието от възможността да не закупуват винетки, за да се придвижват свободно из него, зависи от останалите средногорски кметове и най-вече на двете големи общини – Пирдоп и Златица.