Община Челопеч с възможност за плащане на данъци чрез дигитален портфейл iCard

Във връзка с извънредната ситуация и следвайки политиката си за улесняване и спестяване на време на гражданите чрез въвеждането на електронни услуги Община Челопеч предлага на данъчно-задължените лица възможност за плащане на данък върху превозно средство, данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци чрез дигитален портфейл iCard.

Приложението работи на мобилни устройства с Android и iOS, като поддържа и български език.Плащането на местни данъци и такси* директно от дигиталния портфейл се извършва, следвайки следните стъпки:
1. Влезте в iCard и изберете „Местни данъци и такси“ от менюто в горния ляв ъгъл.
2. Потърсете и посочете Община Челопеч, към която имате задължения.
3. При повече от едно задължение, посочете кой данък ще платите.
4. Изберете дали ще платите цялата дължима сума наведнъж, или ще платите на вноски.
5. Посочете от коя сметка предпочитате да бъде извършено плащането и натиснете „Плати“.
При успешно плащане ще получите имейл за потвърждение с детайли за превода.

С дигитален портфейл iCard на устройства с операционна система Android можете да проверите и да заплатите както своите задължения, така и задълженията на съсобственици и трети лица. В случай че искате да проверите и платите задълженията на друго лице, трябва да знаете и въведете само неговото ЕГН.* Услугата се предоставя срещу такса от 0,50 лв. Повече информация за услугата можете да откриете на следния линк: https://icard.com/bg/taxes