Община Челопеч получи туристически приз за развитието на фестивален туризъм

Община Челопеч получи престижният туристически приз на Balkan Awards of Tourism Industry 2019 в категория “Фестивален туризъм”. Средногорската община  грабна първото място в своята категория – малки общини. Златната статуетка бе връчена лично на инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч заради изключителният му принос за развитието на фестивалния туризъм в България, посредством организираните фестивални мероприятия в Челопеч, сред които МФФ „Златен прах“, Националният турнир по народни борби „Дивата сцена“, Фестивала за млади изпълнители „Моята песен за България“ и други.

Голямото признание за Община Челопеч дойде на официална церемония на Балканските туристически награди в столичния хотел „Маринела“, като основна цел на организаторите е отдаване на заслужено внимание на онези, които успешно работят в туристическия отрасъл и допринасят за повишаване репутацията на България като атрактивна туристическа дестинация, насърчавайки значими постижения в тази сфера.

В категория „Фестивален туризъм“, в която победи Община Челопеч, критериите за спечелване на приза са:
– Какви са икономическите ползи за региона от тези събития;
– Как тези събития спомагат за привлекателността на дестинацията;
– Методи за гарантиране безопасността и сигурността на гостите на  събитието, включително персонал, доброволци и изпълнители;
– Обучение на персонала и / или доброволците за целите на събитието;
– Иновативен маркетинг и комуникационни стратегии, хармонизирани  с местните, регионални или държавни маркетингови планове;
– Мащаб на медийното отразяване и как то спомага за повишаване имиджа на региона като туристическа дестинация;
Предоставяне на условия за гости / посетители със специфични потребности.

Тази категория обхваща фестивали, събития и изложби, които привличат над 3 000 посетители с цел увеличаване на туристите в дадена дестинация и създаване на значителен икономически ефект в туризма за региона и Балканите.