Община Чавдар ще подпомага двойки с репродуктивни проблеми

С решение № 143 от 28.01.2021 г. на Общински съвет Чавдар по предложение на кмета е приет „Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Чавдар“.

Помощта, която ще бъде предоставяна в рамките на една календарна година, е в размер на 3 000 лв. за двойка-заявител и 4 000 лв., когато се налага използването на донорски репродуктивен материал. Повече информация за условията за подомагане може да откриете в правилника, публикуван на интернет страницата на общината, секция „Общински съвет“ – „Документи“, или на контактите на Общинска администрация Чавдар.