Община Чавдар с етикет „Ефективен CAF потребител“

Кметът на община Чавдар – Григор Даулов, получи етикета „Ефективен CAF потребител“ на името на общината като признание за усилията на общинската администрация за правилното прилагане на инструмента за качество и за насърчаване работата й за непрекъснато развитие и усъвършенстване.

Това се случи на 25.11.2022 г. в залата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България по време на конференция, организирана от Института по публична администрация, за популяризирането на Модела CAF в администрациите.

Етикетът се връчва след успешно премината процедурата за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка след успешно внедряване на модела за управление на качеството „Обща рамка за оценка (CAF)“.

На конференцията бяха връчени етикети на още 12 общини и 9 централни, териториални, и регионални администрации, успешно преминали през процедурата за външна оценка. Валидността на етикета „Ефективен CAF потребител“ е 2 години.