Община Пирдоп отмени летния си празник край Еленско. Ще раздава жертвен курбан

Официално вчера Община Пирдоп уведоми, че отменя летния празник на град Пирдоп. Подобна информация потърсихме от г-н Ангел Геров още на 24-ти юни 2020 г., на Общото събрание на НЧ „Напредък“, на което той е член, но получихме уклончив отговор и обещание, че ще ни информира лично, ако се наложи отмяна на летния пирдопски празник, провеждан традиционно на Илинден край Еленската базилика. Информация своевременно не получихме, въпреки кметското обещание. Г-н Геров отговори обаче на предпочитани от него медии по зададен от нас въпрос ден преди официалното съобщение от Община Пирдоп.

Преценката на общинското ръковоство за отмяна на тържествата край Еленската базилика е следната: „Събирането на множество хора на едно място носи твърде голям риск от разпространяване на заразата, затова се взе решение съборът да бъде отменен“. За тази преценка неформално ни съобщи председателя на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев на празника на село Душанци, провел се на Петровден (29.06.2020 г.), изразявайки мнение, че следва тази информация да е съобщена официално от ОбА-Пирдоп.

От Община Пирдоп са решили да последват примера на Община Челопеч и да раздават курбан, но не за здраве, а „жертвен“, каквото и да означава това: „На 20 юли, когато почитаме Свети пророк Илия – покровител на нашия град, общинската администрация ще организира раздаване на жертвен курбан на няколко пункта в града, при спазване на всички противоепидемични мерки“.

Местата и часовият диапазон за раздаване на курбана ще бъдат съобщени допълнително, чрез „средствата за масова информация“, сайта на Община Пирдоп и социалните мрежи. Вероятно средствата за масова информация ще са отново подрбани по усмотрение на общинското ръковоство в Пирдоп, което явно демонстрира своите лични предпочитания и отговаря на въпросите на едни медии своевременно, а на други – не съвсем! И както сам г-н Ангел Геров ги посочи едно време на едно заседание на ОбС-Пирдоп чрез употребеното от него „платените медии“, каквото и да означава това предвид неоспоримия факт, че всички медии в България, а и на световно ниво, получават финансови ресурси и работят чрез сключени договори за информационно обслужване. А какви ли договори има сключени между Община Пирдоп и средствата за масова информация в региона? Дали г-н Геров е склонен да даде адекватен и съдържателен отговор на този въпрос?

Еленско 2019 г., сн. Община Пирдоп

Буди известно недоумените „факта неоспорим“ за отмяната на най-чакания пирдопски празник. На Петровден в Душанци организацията бе на високо ниво и празника се проведе – въпреки струпванията на много хора на едно място и твърде големия риск от разпространяване на Covid-19. Тържеството при това бе в центъра на селото. Същата организация Община Пирдоп би могла да приложи и на Еленско, за да се проведе този така чакан от пирдопчани празник. Може би причината за отмяната се крие в детайлите… Да не би да е, защото не могат да присъстват гостите от Егоревск??? А ако ги няма руските гости, то за част от ръководното общинско тяло няма смисъл да се пъне и да се поти да прави тържества за „простосмъртните“? Просто предположение!

Язък за пирдопските тутманици и за официалните гости, сред които традиционно присъства представител на Руската федерация у нас…