Община Пирдоп обяви проекта на Бюджет 2020 за публично обсъждане

На 6-ти януари 2020 г. (Богоявление), Община Пирдоп обяви за публично обсъждане проекта на Бюджет 2020 на общината. С покана, подписана от кмета Ангел Геров, се приканва местната общност да се включи в обсъжданията на новия общински бюджет, които ще се състоят на:
– 15.01.2020 г. (сряда) от 17:00 часа в Лекторията на читалище „Напредък 1869“ – Пирдоп.
– 16.01.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“ – с. Душанци.

Публичните обсъждания на проекто-бюджета се организират на основание чл.84, ал.4 и ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пирдоп.

Гражданите могат да се запознаят с проекто-бюджета за 2020 г. на Община Пирдоп на официалната общинска страница – https://pirdop.bg/bg/byudzhet/480-2020.html

Към Доклада на кмета са качени и приложенията към бюджета, в това число културния и празничен календар, план за капиталовите разходи, план за ремонтите през 2020 г.