Община Мирково с нова сметосъбираща машина

Дарението е в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“ на Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД 

На 27 ноември, в Мирково, при спазване на всички противоепидемични мерки, предвид ситуацията с Covid-19, се състоя кратка церемония, на която кметът на Общината, г-жа Цветанка Йотина получи сертификат за дарение и ключовете на нова сметосъбираща машина.

Това е първият реализиран проект по подписаното на 18 ноември рамково споразумение за подпомагане и развитие на значими проекти за жителите на общината по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на четирите дружества – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. На събитието от страна на дарителите от Група ГЕОТЕХМИН присъстваха г-н Доминик Хамерс, Изпълнителен директор на Геотехмин ООД и г-н Стойно Стойнов, Директор Обогатителен комплекс на Елаците-Мед АД, както и г-н Петър Грохчев, Председател на ОбС Мирково, зам.-кметът г-н Велко Лисев, г-жа Цвета Попова, Секретар на общината, съветници и служители от общинска администрация.

Сметосъбиращата машина отговаря на всички европейски изисквания и препоръки за комфорт при работа, сигурност и екологосъобразност. Машината е с двигател, който отговаря на изискванията на стандарт  Евро 6. Притежава електронна система за контрол и безопасност при шофиране. Обемът на бункера за боклук е 16 куб. метра, което ще позволи по-ефективно събиране на битовите отпадъци. Осигурени са две надеждни платформи за безопасен транспорт на обслужващите я работници.

Програмата продължава с проектите за подмяна на уличното осветление в село Бенковски и изготвяне на проект за рекултивация на депото за битови отпадъци в Смолско. Те са в подкрепа на местните общности в условия на пандемия и несигурно развитие на икономиката и имат за цел да подобрят условията на живот.

По рамковото споразумение, през следващите три години, Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД ще осигурят финансиране и подпомагане и по други значими проекти и каузи на общината, в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“, създадена през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД.

Събитието бе уважено и от отец Николай Славчев, който отслужи тържествен водосвет за здраве, благоденствие и просперитет на всички жители на община Мирково и безаварийна работа на новата придобивка.