Община Мирково с дарение от Цоло Вутов

Проф. дтн инж. Цоло Вутов дари кола за социални нужди на Община Мирково. Дарението ще се използва за доставка на храна по домовете от Домашен социален патронаж „Мирково“.
На специално събитие, проведено на 27.05.2019 г. /понеделник/ в гр. София, проф. Вутов връчи символичен плакет за направеното дарение на г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково. В отговор г-жа Йотина изрази своята благодарност, като предостави благодарствено писмо, подпечатено със златния печат на Община Мирково в знак на изключително уважение.

Дарението е в рамките на новата благотворителна програма „Българските добродетели“, създадена на 12.12.2018 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов. Освен него, като представляващ „Геотехмин“ ООД, подписалите меморандума на програмата са инж. Драгомир Драганов, д-р инж. Владимир Вутов и д-р Иван Вутов, като представители на дружествата „Елаците Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД.
Още веднъж изразяваме изключителната си благодарност и уважение към проф. дтн инж. Цоло Вутов и „Геотехмин“ ООД за направеното дарение!

Информация и снимка: Община Мирково