Община Копривщица ще вложи 2 252 097 лева за подмяна на водопровод и канализация на бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“

Днес кметът на Община Копривщица Бойка Дюлгярова подписа Споразумение с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за реализиране на проект: Подмяна на водопровод и канализация на бул „Хаджи Ненчо Палавеев“ – Западен бряг на река „Тополница“.

МРРБ предоставя на Община Копривщица средства в размер на 2 252 097 лева от предвидените капиталови разходи по бюджета на министерството за 2022 г., по бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

Проектът бе включен в Списъка на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, като същият отговаря на всички поставени изисквания. Той е приоритетен за Община Копривщица и е заложен в управленската програма.