Община Златица ще изпълнява проект „Грижа в дома“

Община Златица вече има сключен договор за изпълнение на проект „Грижа в дома“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 -2027 г. като това е първия от четирите социални проекта, които общината спечели в рамките на един месец.

Този проект е насочен към осигуряване на качествени грижи в дома на 33 възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания в община Златица. Те ще могат да ползват почасово интегрирани здравно-социални услуги в семейна среда, съобразно индивидуалните им потребности.

Услугите ще включват помощ в бита, грижа за индивидуалната хигиена на потребителите, доставката на храна и продукти от първа необходимост, текущо наблюдение на основни показатели за здравния статус от медицинско лице.

На лицата от целевата група ще бъде осигурена и възможност за
психологическо подпомагане в зависимост от индивидуалните им нужди. Ще бъдат реализирани и дейности за превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

За служителите, които предоставят почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги в домашна среда ще бъде осигурено
обучение – встъпително, преди началото на дейностите и надграждащо – след шест месеца.

Проект „Грижа в дома“ ще се реализира във всички населени места на община Златица и в резултат от него 33 лица в неравностойно положение ще бъдат с подобрени условия на живот. Срокът за изпълнение е 13 месеца.