Община Златица организира официална церемония „Първа копка“ на проект, който се влачи от години

От Община Златица поканиха всички желаещи да явят на Начална пресконференция и Официална церемония „Първа копка“ по
ПРОЕКТ BG16М1ОР002-2.006-0003-С01 „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“.  От поканата разбрахме, че в Златица вече си имаме и булевард „Македония“.

Събитията ще се състоят на 30.01.2020 г., като в тях са включени:
– 10.00 ч. – Начална конференция, адрес: гр. Златица, бул. „Македония“ 1;
Читалище „Христо Смирненски“ – Ритуална зала
Регистрация на участниците: 9.30 ч.
– 12.00 ч. – Официална церемония „Първа копка“
адрес: местността „Корията“ –
Депо за твърди битови отпадъци
Регистрация на участниците: 11.30 ч.

Не става ясно къде точно е бул. „Македония“ 1 в град Златица, но най-вероятно от ОбА-Златица поради еуфорията на „първата копка“, която по този проект се чака от години, са объркали площад „Македония“ с булевард. Не е уточнено и как точно ще се извършва и защо е нужно да има такава регистрация на участниците на адрес: м. „Корията“. Сигурно е, за да се придаде повече тържественост на небивалото събитие и да се знае кой ще снима кмета и администрацията, за да го отрази по подходящ начин. Не са съобщени и официалните гости, които се очаква да присъстват.

Важното е, че най-накрая ще има „първа копка“ на този проект, който бе връщан от МОСВ заради допуснати множество неточности и некомпетентност при приготвяне на документите от страна на ОбА-Златица. Припомняме, че с този проект бе кандидатствано и по Процедура BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” и следваше да бъде изпълнен в срок от 24 месеца, считано от 27.07.2018 г., т.е. към датата 30.01.2020 г. (тържествената „първа копка“) трябваше отдавна да е приключен и да работи за намаляване количеството депониран отпадък в землището на град Златица.

А дано този път нещата се получат и изпълнението на проекта качествено и в срок стане факт – при стриктно спазване на всички норми и закони при изграждането на инсталациите. Дано не повтори сагата с депото и тази от училището. Дано! Дано! Дано!