Община Златица извършва дезинфекция на детските градини съвместно с „Елаците Мед“ АД

Във връзка със Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г., с която се отменя Заповед № РД-01-268 от 15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща дейността на детските ясли и детските градини, по инициатива на кмета на Община Златица инж. Стоян Генов стартираха дезинфекциозни мероприятия в детските градини „Слънце“ и „Вяра, надежда, любов“. Те се извършват съвместно с екипи на „Елаците Мед“ АД и целят осигуряване на безопасни и здравословни условия за пребиваване на децата и служителите.

Двете детски градини в Златица ще отворят врати от 1-ви юни 2020 г. (понеделник) при строго спазване на противоепидемологичните мерки за опазване здравето на децата и на служителите. Препоръчително е родителите да бъдат отговорни и да подкрепят усилията на Община Златица за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на децата; да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случаи стриктно спазвайки хигиенните изисквания, дихателен етикет и физическа дистанция.