Община Златица закупи мобилна станция за телемедицина

За осигуряване на качествени и ефективни медицински услуги за жителите на Община Златица, общинското ръководство осигури Мобилна станция за телемедицина. Същата ще бъде на разположение на потребителите на Медицински център „Златица“, Дневен център за деца и младежи с увреждания – Златица, здравните кабинети в Петрич, Карлиево и Църквище.

Мобилната станция за телемедицина „Hubis Telemedicine case“, закупена от Община Златица, е портативно устройство с възможност за дистанционно снемане на показателите от пациентите. След влизане в личното медицинско досие с потребителско име и парола, могат да бъдат измерени следните показатели:

  1. ЕКГ;
  2. Пулс;
  3. Кислородна сатурация;
  4. Кръвно налягане;
  5. Температура;
  6. Кръвна глюкоза;
  7. Изследване на урина;
  8. Белодробна дейност;

Резултатите от прегледа могат да бъдат качени в платформа за съдаване на електронно медицинско досие, в реално време и анализирани от медицинско лице.

С цел оптимално обслужване на пациентите, е проведено и обучение на медицинските лица, които ще използват Мобилната станция за телемедицина, в това число са обучени и медицинските сестри от учебните заведения в общината.

Източник: Община Златица