Община Златица вече е в 2087 г.

Общото събрание на РСУО се е състояло на 16.01.2087 г.

Община Златица толкова бързо „се развива и работи“, че вече провежда събрания, праща покани и съставя протоколи от 16.01.2087 г.

По данните от сайта на общината, Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО), се е провело на 16.01.2087 г., като взетите решения най-вероятно ще бъдат изпълнявани със задна дата.

Как е достигнато това бързо временно преместване с близо 70 години, може да обясни само Магдалена Иванова, която Специализираното звено „Антикорупция“ привлече като обвиняема за престъпление по служба, с което общината е ощетена със сумата от 1 056 806,44 лева.

Видно от качените документи е, че Община Златица има възможност да променя датите в сайта, от което възникват основателни съмнения дали не се е случвало да бъдат подменяни и манипулирани например датите по различните обяви и заявления, по които е важно да се спазват определени срокове и да се провежат обществени обсъждания – като тези, внасяни от местните фирми за уведомяване на засегнатото население за поредното инвестиционно предложение – я за нов комин, я за ново хвостохранилище, или за нов резервоар за сярна киселина, а защо не и за разширение на хвостохранилище в защитена зона?!?

След множество настоявания от медии и граждани, община Златица поне започна да предоставя информация за провежданите събрания на РСУО, което е нейно задължение по закон. Но пък отново блесна административния общински капацитет и Община Златица се прехвърли в 2087 година – блестейки със своето незавидно положение на най-изоставащата средногорска община, разполагаща обаче с машина на времето.

http://m.btvnovinite.bg/article/kriminalno/kmetat-na-zlatica-na-sad-oshtetila-obshtinata-s-nad-1-mln-lv.html