Община Антон ще се сдобие с автомобил за разнос на храна

Днес, 05.05.2023 г., кметът на Общината Антон г-н Андрей Симов подписа Договор по проектно предложение “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Антон”, финансиран по Целева програма “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд” към Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика.

Проектът има за цел да подпомогне социалната дейност в Общината, което ще се осъществи чрез закупуване на нов неупотребяван автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата.

Източник: Община Антон