Община Антон осигури средства за изграждането на физкултурен салон с топла връзка

С решение № 154, взето на редовно заседание на ОбС-Антон, проведено на 08.01.2021 г., антонските съветници упълномощават кмета Андрей Симов да подпише Запис на заповед в размер на 240 525,56 лева за 100% обезпечение авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проект „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към училище „Св. Св. Кирил и Методий“, сключен между Община Антон и Държавен фонд „Земеделие“.

С това решение на ОбС-Антон, кметът Симов реално може да стартира строителните дейности за изграждането на физкултурния салон в Антон, с което да осигури по-добра училищна среда за учениците и съвременни условия за спорт.