Община Антон обяви новите противоепидемични мерки за период 01.08-31.08.2021 г.

Във връзка с изпратено писмо от Националното сдружение на общините относно писмо на Министъра на здравеопазването, Община Антон публикува издадената заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г. по отношение на:

Източник: Интернет
  • провеждане на дезинфекция,
  • спазване на физическа дистанция,
  • недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести,
  • носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба за лице в закрити обществени места и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

В заповедта на МЗ е включено и указание за задължителната обработка на маските от текстил за многократна употреба – чрез изпиране с гореща вода (т. нар. термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 градуса С за не по-малко от 20 минути, или – чрез изпиране с хладка вода при температура под 60 градуса С с препарати с дезинфекциозно действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция). Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

Бъдете отговорни към себе си и околните! Спазвайте противоепидемичните мерки!