Община Антон и „Аурубис“ подписаха 4-годишна партньорска програма

На Петковден бе даден старт на партньорска програма между Община Антон и „Аурубис България“ АД – Пирдоп. Финансовите параметри на партньорската програма са 200 хиляди лева, като те ще се предоставят на Антон в рамките на 4 години, или по 50 хиляди лева на годишна база. Срокът на изпълнение е септември 2024 г.

снимка: Община Антон

Споразумението за партньорство между фирмата и средногорската община бе сключено между кмета на Антон Андрей Симов и Тим Курт – изпълнителен директор на завода край Златица. На официалното събитие присъстваше и ръководителят „Връзки с институциите и комуникации“ на „Аурубис“ – Ивайло Георгиев.

В програмата за партньорство на първи етап са включени проекти, чрез които да се постигне енергийна ефективност в здравния дом на село Антон и в културната институция – НЧ „Христо Ботев – 1925“.

Във връзка с подписаното споразумение кметът Симов сподели своето удовлетворение, че е съумял да постигне съгласие и ще бъде осъществена една дългосрочна възможност за сътрудничество между Антон и „Аурубис“: „Още преди да встъпя в длъжност кмет на Община Антон, си бях поставил като цел да разговарям с всички местни инженерингови компании. Това бе заложено и в моята предизборна програма, защото ние в Средногорието трябва да сме едно цяло и да сме равнопоставени като общини, като жители. Тази моя идея започна да се осъществява с подаряването на автомобили от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ АД, които предоставиха по един автомобил и на седемте средногорски общини.

Няма причина Община Антон да не е в партньорски отношения както с „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ АД, така и с „Елаците-Мед“ АД, с „Аурубис България“ АД. Голяма част от жителите на Антон работят в тези местни инженерингови фирми и е редно те да са отворени за партньорство с всички местни общини. Над 100 семейства от Община Антон са пряко свързани с „Аурубис България“, работейки за нея или с нея. През годините общината е получавала поздравителни адреси по различни поводи, отпускани са средства за различни мероприятия, но на парче, без ясна визия за едно ползотворно дългосрочно сътрудничество. Поисках среща с ръководството на „Аурубис България“ АД – Пирдоп, на която изложих своите мотиви и предложения за проекти, които биха могли да бъдат финансирани от фирмата.

Община Антон може и сама да си позволи 1000,00 лева за празника Гергьовден, а не да ги търси от големите предприятия. По-важното е да се насочат средствата за наистина значими проекти, затова и предложих партньорската програма да стартира със саниране на здравния дом в Антон и сградата на НЧ „Христо Ботев – 1925“ – здравеопазването и културата. Искам да споделя, че това което предложих, бе изцяло прието от „Аурубис“. В тази връзка си мисля, че Община Антон е закъсняла и през годините не е използвала тази възможност за сътрудничество в такъв мащаб, но пък имам амбицията да наваксаме.

снимка: Община Антон

Честно и открито мога да заява, че докато аз съм кмет на Община Антон, партньорството ни с „Аурубис България“ АД ще го има. Представителите на фирмата имат същите намерения и възприемат идеята, че Средногорието не следва да се дели на отделни общини, а с всички да се работи като с равнопоставени. Размерът на финансирането, което поисках е съобразен с броя жители на Община Антон и смятам, че това е напълно реалистична база. Средствата, пак искам да наблегна, че няма да бъдат изразходвани за запълване на дупки в бюджета без да се разбере за какво отиват, а ще бъдат изцяло насочени за значими за населението проекти и сфери. Очаквам в най-скоро време да поставим началото на добро партньорство и с другите инженерингови фирми от региона“.