Обществено порицание и лишаване от свобода за родители от Мирково

Иванка Вълева съобщава във facebook-групата „Гласът на Мирково“, че има решение по дело, заведено от Таня Георгиева – учителка в ОДЗ „Дора Габе“ – село Мирково срещу Йордан Гунчев и Радка Илиева във връзка с тяхно твърдение, че „детето им било тормозено в детската градина„.

На 29.10.2019 г. Районен съд – Пирдоп е обявил присъди по заведеното дело в края на 2016 г., по което са били насрочени над 30 заседания:  на основание на чл. 144 ал. 1, във връзка с чл. 26 ал. 1, във вр. с чл.54 от НК съда налага на Йордан Гунчев наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от осем месеца, с изпитателен срок от три години и налага „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ чрез поставяне на присъдата на информационното табло на Община Мирково, както и да заплати 5000 лв. глоба в полза на съдебната власт. Съдът признава Радка Илиева за ВИНОВНА и на нея също налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ и глоба в размер на 5000 лв.в полза на съдебната власт.

Решението най-вероятно ще бъде обжалвано.

По информация на: Иванка Вълева във facebook-групата „Гласът на Мирково“