ОбС-Пирдоп ще се отчете пред гражданите на 25-ти септември

За 25-ти септември е насрочено редовно заседание на ОбС-Пирдоп, което най-вероятно ще е последното в този му състав. Две са докладните записки, които ще бъдат разгледани:
– Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“;
– Докладна записка относно отчет на председателя на ОбС-Пирдоп за работата на общинския съвет за периода 2015-2019 г.

Първата докладна записка касае достъпа до култура на местно ниво чрез развиване на публики и чрез предприемачество в областта на културата. Предложението на ОбА-Пирдоп в тази насока се състои в изграждането на амфитеатрална сцена в двора на „Лукановата къща“, обновяване и осъвременяване витрините на музейната експозиция, поставяне на интерактивни табла и указателни табели. Обявен е максималният размер на финансирането, което може да се получи съобразно насоките на програмата, което е в размер на 200 000 евро за отделно проектно предложение. Не е посочено какво финансиране се очаква да получи Община Пирдоп за поставянето на указателни табели, интерактивни табла и амфитеатрална сцена. Дали изграждането на такава сцена няма да наруши облика на „Лукановата къща“ и доколко тя е съобразена с потребностите на туристите и посетителите не става ясно от внесената докладна записка. Не става ясно и точно какви резултати се цели да бъдат постигнати – с колко ще се увеличи броя на посещения и съответно ще влизат ли средства в бюджета на община Пирдоп ако се направят тези „подобрения“?

По данни на община Пирдоп „Лукановата къща“ е „музей“ – архитектурен паметник от местно значение. Строена е през 1870-1872 г.  за семейството на известния пирдопски възрожденски учител, книжовник и търговец Лука х. Павлов (11.VI. 1828 – 17.V.1884 г.). Собственикът е първият български възрожденски издател на литография с образите на Св. Св. Кирил и Методий на литография през 1858 г., един от основателите на читалището в Пирдоп, а след Освобождението избран от населението за депутат в Учредителното и Първото Велико народно събрание през 1879 г. в Търново. Бил е още депутат в Първото и Второто обикновени народни събрания, член на Окръжния съвет – 1883 г. Освен архитектурен, сградата е и исторически паметник, тъй като непосредствено след освобождението на града от османско владичество в нея е уредено първото общинско управление. Тук са се помещавали началникът на административната власт при Временното руско управление поручик Николай Берников, Околийското управление, Окръжният съд, Общинският съвет и Полицейският участък.

Направата на амфитеатрална сцена в двора на „Лукановата къща“ не би ли нарушило облика на този архитектурен паметник от местно значение, чиито изглед следва да бъде съхранен непокътнат (в едно с обособеното дворно пространство) за идните поколения? И регистрирана ли е като музей „Лукановата къща“ – сиреч има ли статут на такъв? Ако не – защо ръководството на община Пирдоп в лицето на кмет и общински съвет не е предприело необходимите действия това да се случи? Както не го е направило и за 200-годишната църква, която притежава статут на обект от национално значение – първа категория (предварителна) и с малко вложени усилия би следвало процедурата да бъде довършена, но е нямало кой да се напрегне и да го стори.

Тази докладна записка най-вероятно ще бъде докладвана от Ангел Геров – като за последно да се представи кандидата за следващ мандат пред местната публика и да го дават по медиите с поредните помпозни изказвания ала „вижте ме та се почудете“. Въпреки, че към дата 25-ти септември същия вече ще е регистриран като такъв и не би следвало да има право да го направи. Въпреки това докладната записка е подписана именно от него. Някои могат да възприемат това като злоупотреба с власт, но за този, който го върши явно това е твърде приемливо и съвсем типично. Пък и така няма да е нужно да заплаща за предизборното си мероприятие сам, а ще стане през общинския бюджет с пари на данъкоплатците от община Пирдоп.

Доколко това е добре премерен ход и доколко е справедливо спрямо другите участници в кметската надпревара – това е друг въпрос, засягащ морални ценности и етични нагласи. Зачестилите напоследък показвания на кмета и рязането на лентички иде да рече, че в политиката на някои всичко им е разрешено… Дори да откриват в предизборно време общински обекти – парче по парче и да харчат общински пари като за последно.

Втората докладна записка подбужда към повече въпроси от първата. Отчетът, който представя председателя на ОбС-Пирдоп Мария Шентова за четиригодишния мандат е видимо кратък (3 странички) и доста семпъл по отношение свършеното от общинските съветници. Стилът му наподобява комсомолски доклад, подготвен с неугасим плам за себеизтъкване пред партийците – нещо от рода „петилетката“ е преизпълнена с добри намерения и невидими резултати. Имаме риба, па макар и цаца. Цаца ама риба, риба ама цаца. Па и цацата е риба.

„За историята на човечеството четири години са само миг“ отчитат пирдопските общински съветници, коментирайки своите действия като такива. Добре заплатен миг за четиригодишното им безлично управление на Община Пирдоп, подчинено предимно на изпълнението на прищевките на кмета – както сам обелязва органът, който би следвало да ръководи общината, а именно: „инициативите на кмета и неговия екип са изключително важни“. Явно  председателя на ОбС-Пирдоп не е съумяла да проумее разпоредбите на ЗМСМА и да вникне в дълбочина в ролята на всеки един общински съвет, който следва да взема решения, които кмета да изпълнява за благото на общината, а не да разчита на кметски инициативи. Втора основна задача и отговорност на един общински съвет е да контролира действията на кмета и неговия екип, а не да замита допуснатите сериозни закононарушения и да си затваря очите за множеството недопустими кметски действия, за които не може да се каже, че са продиктувани от гражданските интереси.

В заключение на „обстойният“ отчет за четири години управление, побрал се в три напечатани страници, Мария Шентова отправя послание към следващите общински съветници – с европейско мислене и самочувствие да работят за община Пирдоп. Европейско, европейско – колко да е европейско, ако погледа е насочен към Егоревск, а душата пее съветски романси и жадува за съветска водка? В интерес на пирдопчани е следващите общински съветници да не са с точно такова „европейско мислене“ като сегашните – особено за тези, които единствените изказвания и питания по сесии бяха свързани с посещенията в Русия на делегациите от Пирдоп и обратното, а вторите за обезпечаването на местните русофили и техните гости. Шпионски игри и местни пирдопски сериали в тази посока.

В заключение, в представеният трилистен отчет се казва, че „ОбС-Пирдоп завършва своя мандат със самочувствие на отговорно, конструктивно и градивно свършена работа в служба на жителите на Община Пирдоп“. И тук жителите, дето им служили четири години съветниците няма как да не възкликнат с умиление – „умря циганката дето ги хвалеше“…

Уважаеми общински съветници! Оценка за свършеното в полза на гражданите могат да дадат само и единствено самите граждани. Не звучи адекватно да се самохвалите и самооценявате по този „самочувствен“ начин, който граничи с откровено високомерие и липса на адекватна връзка с реалността. Добрата служба се изразява не в омаскаряване и нападки по гражданите по време на сесиите, не в лицемерно поведение и необмислени решения, не в използване на „обществената служба“ за лични цели, а в стриктно спазване на законодателството, в непримиримо търсене на справедливост, в недопускане на неадекватни действия и взаимодействия от страна на кмета и ОбА, в яростна защита на интересите на гражданите пред големите инвеститори-замърсители, в търсене на възможности за подобряване на жизнения стандарт на всички, не само на личния и най-вече в публичност и прозрачност в действията и решенията.

За четири години ОбС-Пирдоп може да се похвали с едно – безпрекословно и без забележки подкрепяше предложенията на кмета и неговия екип. Нито веднъж на се постара да провери обстоятелствата преди да глусува дадено предложение. Допусна редица грешки – умишлено или неумишлено, одобрявайки например:
– случващото се в МБАЛ-Пирдоп, освобождавайки назначените лица от отговорност за това, че болницата продължава да тъне в мизерия и дългове – въпреки наливаните ежегодно стотици хиляди левове от общини и предприятия;
– неизясни какво се случва с водоползването от язовир „Душанци“ – получава ли се заплащане в Община Пирдоп и докъде стигнаха делата;
– допусна унищожаването на иконите в 200-годишната пирдопска църква, укривайки информация и замазвайки досущ самоук художник доказателствата за извършените закононарушения;
– гласуваше да се изразходват средства по редица проекти, за което не потърси нито веднъж детайлен отчет по тяхното изразходване и постигнати резултати и редица други.

Оценката за работата на ОбС-Пирдоп за изминалия 4-годишен период на повечето от гражданите на Община Пирдоп е слаба. ОбС-Пирдоп през тези четири години бе обезличен до крайност. Повечето от „общинарите“ по душа и призвание бяха общинари дотолкова, доколкото да се появят на сесии, за да вдигнат ръка и подкрепят кметските инициативи – без по никакъв начин да проявят гражданско чувство и общинарско такова. Но пък отчетът им е подготвен като за поредния пленум на онази партия, чиито режим бе обявен за престъпен. Защо ли? Остава единствено да стане някоя дружинна ръководителка и да го изчете, след което дружно всички с ръкопляскания да се прегърнат и да отидат да похапнат за наше здраве! Предстои ли да се случи…

Ваш: #Ран Бос-и-Лек, но не глупав човек!