ОбС-Пирдоп ще решава кой да е временен кмет на общината и кметство Душанци

В дневния ред за сесията на ОбС-Пирдоп, която ще се проведе на 29.08.2019 г. от 17.00 ч., е включена докладна записка от Мария Шентова – председател на ОбС-Пирдоп за Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Пирдоп и кмет на кметство Душанци във връзка с предстоящите местни избори. От докладната записка става ясно, че настоящия кмет Ангел Геров е подал молба за ползване на платен годишен отпуск, считано от 27.09.2019 г. В същият период заместник-кмета Вера Бойчева също е заявила своето намерение за ползване на отпуск.

Председателят на ОбС-Пирдоп Мария Шентова разяснява, че няма как да бъде посочен за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Пирдоп заместник-кмет, като предлага ОбС-Пирдоп да вземе решение и да посочи освен временно изпълняващ длъжността кмет на Община Пирдоп и временно измълняващ кмет на кметство Душанци. Решението на ОбС-Пирдоп следва да се вземе с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Създалата се ситуация води до изводите, че в Пирдоп вече се знаят имената на първите мераклии, които ще се явят на местните избори – Ангел Геров, Вера Бойчева и Валентин Петров. Партийната им принадлежност е известна. Надпреварата за местните избори в Пирдоп официално стартира.