ОбС-Пирдоп ще заседава на 27-ми април от 17.30 ч.

Председателят на ОбС-Пирдоп г-н Васил Кафеджиев е свикал редовно заседание на ОбС-Пирдоп на 27-ми април 2023 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“. Предложението за Дневен ред включва 13 точки, сред които:

– Информация за осъществените читалищни и библиотечни  дейности и отчет на  изразходваните от бюджета средства през 2022 г. на НЧ „Напредък 1869“ гр. Пирдоп и НЧ „Светлина 1910“ с. Душанци;

– Приемане на Общинска програма за закрила на детето на община Пирдоп;

– Приемане на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земи и гори, собственост на Община Пирдоп;

– Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост на община Пирдоп

и други.

Материалите за предстоящото заседание са качени на официалният сайт на общината:

https://www.pirdop.bg/bg/materiali-za-predstoyashti-zasedaniya/1563-27-04-2023.html