ОбС-Пирдоп ще заседава на 25-ти юни. Ще решават за разпродажба на стари автомобили

Председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев е насрочил редовното заседание на ОбС-Пирдоп за четвъртък (25.06.2020 г.) от 17.30 ч. В дневният ред са включени за разискване и вземане на решение 7 точки. Съветниците следва да вземат решение за разпродажбата на употребявани превозни средства. След положително решение на ОбС-Пирдоп, два леки автомобила „ВАЗ 21214“ следва да бъдат продадени по реда на Глава шеста от Наредбата за общинска собственост – чрез публичен търг. Заседанието този път ще се проведе в залата НЧ „Светлина 1910” – с. Душанци.

В дневният ред са включени още:
– Приемане на „Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пирдоп”;
– Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – София;
– Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по бюджетна програма “Международно сътрудничество за развитие на МВнР за 2021 г.”, финансирана от Министерство на Външните работи на Република България;
– Възлагане управлението на „Медицински център I – Пирдоп” ЕООД гр.Пирдоп;
– Отпускане на финансова помощ за лечение.

Община Пирдоп има намерение да кандидатства с проекто предложение за смекчаване на непосредствените социални и икономически последици от пандемията с Covid-19. В рамките на проекта се предвижда организиране и провеждане на обучения за изграждане на инстуционален и административен капацитет на партньорските организации, споделяне на добри практики, провеждане на информационни кампании.