ОбС-Мирково ще заседава присъствено на 28-ми януари

Мирковските общински съветници ще гласуват Бюджет 2021.

На 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 16-то редовно заседание на Общински съвет
Мирково.

В дневният ред за разглеждане са включени 21 докладни записки, предоставени за информация на гражданите на интернет-сайта на общината – www.mirkovo.bg.

ОбС-Мирково ще разгледа искане на Асен Згуровски – председател на ФК „Средногорец 2016“; писмо от Анка Джамбазова; молба от д-р Ангел Мечкаров – хирург към Уни Хоспитал Панагюрище; предложение от д-р Емилия Недева; молба от Емилиян Павлов – треньор по футбол и други. Мирковските съветници ще вземат решение и по докладна записка от кмета на Община Мирково Цветанка Йотина за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Мирково, както и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г.

Акценти на сесията на ОбС-Мирково е вземане на решение за реализация на инвестиционно намерение „Отдих, чешма и озеленяване“, в това число изготвяне на ПУП-ПРЗ и приемане на Бюджета на Община Мирково за 2021 г.