ОбС-Златица ще заседава днес от 17.00 ч.

За днес е насрочено Редовно заседание № 59 на ОбС-Златица – от 17.00 ч. в златишкото читалище „Христо Смирненски 1889“. Златишките общински съветници следва да гласуват Отчет по изпълнение на бюджет 2022 г.; Бюджет 2023 г.; Продажба на поземлен имот и да изберат временно изпълняващи длъжността „кмет“ и „председател на ОбС“. Дневният ред:

 1. Изказвания, питания на граждани, общински съветници и становища на кмет.
 2. Отчет по изпълнение на бюджет 2022 г.
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица
 3. Приемане на бюджет 2023 г.
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица
 4. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Златица
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица
 5. Избор на заместник-председател на Общински съвет – Златица
  Докл. Емилия Самарджиева – Председател на ПК „Местно самоуправление“
 6. Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Златица, община Златица, област София на собственици на законно построена жилищна сграда в имота.
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица
 7. Трансформиране на субсидия за капиталови разходи в текущ ремонт поради необходимост от извършване на ремонт на пътни настилки на улици, находящи се на територията на гр. Златица, община Златица
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица
 8. Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2022 г.
  Докл. инж. Стоян Генов – Кмет на Община Златица

След проведени разисквания в постоянната комисия по образование, днес златишките общински съветници следва да вземат и решение относно броя на паралелките в Професионална гимназия „Златица“. На проведеното вчера заседание на Постоянната комисия по образование г-жа Емилия Самарджиева се е въздържала да подкрепи в ПГ „Златица“ за тази учебна година да има два курса в две специалности. На заседанието днес ще стане ясно какви са мотивите и нагласите както на нея, така и на останалите общински съветници, като се предполага, че това ще е последното заседание на ОбС-Златица в този му състав преди насрочените за 29-ти октомври Местни избори 2023.