ОбС-Златица определи вида, числеността, състава и председателите на постоянните си комисии

След многократни прегласувания, неразбории и доста неадекватно поведение от страна на някои златишки общински съветници, ОбС-Златица успя да утвърди вида, числеността, състава и председателите на постоянните си комисии, както повеляват разпоредбите на ЗМСМА. Внесеното предложение от временната комисия бе представено от Мария Нейкова, поради отсъствието на нейния председател Младен Медаров. Предложението бе към ОбС-Златица да функционират:

Постоянна комисия по бюджет и финанси, която да разглежда въпроси, свързани с бюджет, финанси, търгове и конкурси, проекти, като същата е в петчленен състав – Младен Медаров, Елена Герасимова, Магдалена Иванова, Стоянка Балова, Стоянка Петрова. Предложението за председател – Младен Медаров.

Постоянна комисия по местно самоуправление, която да разглежда въпроси, свързани с нормативна уредба, транспорт, обществен ред, безопасност на движението, сътрудничество с бизнеса, като същата е в петчленен състав – Мария Нейкова, Емилия Самарджиева, Николай Лилов, Стоянка Петрова, Динчо Рашев. Предложението за председател на комисията – Мария Нейкова.

Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, която да разглежда въпроси, свързани с териториално и селищно устройство, търгове, конкурси, проекти, екология с петчленен състав: Димитър Димитров, Магдалена Иванова, Мария Нейкова, Стоян Зяпков, Младен Медаров. Предложението за председател: Младен Медаров или Магдалена Иванова.

Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания, която да разглежда въпроси, свързани с образованието, културата и вероизповеданията с петчленен състав – Цветана Радева, Емилия Самарджиева, Мария Нейкова, Магдалена Иванова, Динчо Рашев. Предложението за председател на комисията – Цветана Радева.

Постоянна комисия младежки дейности, която да разглежда въпроси, свързани с младежките дейности, спорт и туризъм – в тричленен състав – Стоян Зяпков, Димитър Димитров, Стоянка Балова. Предложение за председател – Стоян Зяпков.

Постоянна комисия по социални дейности, която разглежда въпроси, свързани със социалните дейности и здравеопазването – в тричленен състав – Емилия Самарджиева, Николай Лилов, Цветана Радева. За председател – Емилия Самарджиева.

Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество в тричленен състав – Елена Герасимова, Стоянка Балова, Цветана Радева. За председател – Елена Герасимова.

Направеното от Временната комисия към ОбС-Златица предложение бе подложено на обсъждане и гласуване от председателя Любомир Цветков. Стоянка Балова предложи комисията по социални дейности също да се състои от пет члена, а не от три, както е предложено, като за член на комисията същата предложи Стоянка Петрова. Балова предложи за председател на комисията по местно самоуправление вместо Мария Нейкова Емилия Самарджиева, а в социалната комисия Самарджиева да отпадне като председател и да бъде само член. Магдалена Иванова предложи за член на ПК „Социални дейности“ Стоян Зяпков, ако се приеме същата да бъде в петчленен състав.

След провеждането на хаотични гласувания и неколкократни прегласувания, ОбС-Златица утвърди постоянните си комисии – тяхната численост, състав и председатели:
1. ПК „Бюджет и финанси:  Младен Медаров (ГЕРБ) – председател и членове: Магдалена Иванова (АБВ), Елена Герасимова (Глас народен за Златица), Стоянка Балова (БСП за България), Стоянка Петрова (БСП за България.
2. ПК „Местно самоуправление“: Емилия Самарджиева (БСП за България) – председател и членове: Динчо Рашев (ГЕРБ), Николай Лилов (Глас народен аз Златица), Стоянка Петрова (БСП за България), Мария Нейкова (БСП за България).
3. ПК „Териториално и селищно устройство“: Стоян Зяпков (АБВ) – председател и членове: Димитър Димитров (Глас народен за Златица), Магдалена Иванова (АБВ), Мария Нейкова (БСП за България), Младен Медаров (ГЕРБ).
4. ПК „Образование, култура и вероизповедания“: Мария Нейкова (БСП за България) председател и членове: Цветана Радева (ГЕРБ), Емилия Самарджиева (БСП за България), Магдалена Иванова (АБВ), Динчо Рашев (ГЕРБ).
5. ПК „Младежки дейности: Стоян Зяпков (АБВ) председател и членове: Димитър Димитров (Глас народен за Златица), Стоянка Балова (БСП за Златица).
6. ПК „Социални дейности“: Стоянка Петрова (БСП за България) председател и членове: Николай Лилов (Глас народен за Златица), Цветана Радева (ГЕРБ), Стоян Зяпков (АБВ), Емилия Самарджиева (БСП за България).
7. Комисия по закона за противодействие с корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество: Елена Герасимова (Глас народен за Златица) председател и членове: Стоянка Балова (БСП за България), Цветана Радева (ГЕРБ).

Буди недоумение защо една комисия, разглеждаща изключително важни въпроси, свързани с бъдещето на Златица – младите хора, бе решено да е в намален състав от трима членове, а именно Комисията по младежки дейности. Следва ли от това извод, че съветниците на Златица смятат, че тази комисия няма да има кой знае какви въпроси за разглеждане, обсъждане и направени предложения, а и младежките дейности не са от особена важност за общината?

Въпроси, които също остават с неизвестен отговор са още: защо младежките дейности са отделени от образованието, културата и вероизповеданията, след като основните образователни функции в една община са насочени именно към младежите и са част от младежките дейности? Защо спорът и туризмът са включени за разглеждане от ПК „Младежки дейности“, от което логичен извод е, че само младежите в Златица се занимават със спорт и туризъм и явно съветниците смятат, че на одъртелите златичани нито им е до спорт, камо ли ще се юрнат да катерят баирите и да айларипят на общинската запустяла хижа? Буди недоумение и защо две от комисиите са с дублиращи се функции, а именно: търгове и конкурси? Разработването и печеленето на проекти от страна на общината също не е кой знае какъв приоритет и тази дейност е съчетана с няколко други.

Неглижирането на сериозните екологични проблеми в Златица също бе демонстрирано. Приоритет на България към момента е чистотата на въздуха, който дишат гражданите, но не и в Златица, където този сериозен екологичен проблем и редица други като вода и чистота на водата, почви и чистота на почвите, замърсяване и мерки за неговото предотвратяване не са на дневен ред и видимо не са приоритет на настоящият общински съвет. Екологичните проблеми са сметени към териториалните и селищни въпроси, като добавка.

Обобщено картината на ОбС-Златица е следната – доминираща е „БСП за България“. Освен председател на ОбС-Златица, „БСП за България“ оглави и три от постоянните комисии към ОбС и се сдоби с общо четири председателски кресла. Една от комисиите бе дадена за председателстване на ПП „ГЕРБ“, а Стоян Зяпков от „АБВ“ изненадващо се сдоби с две председателски места нищо, че „АБВ“ е с един съветник по-малко от „ГЕРБ“. „Глас народен за Златица“ отново оглави Комисията за борба с корупцията и незаконно придобитото имущество. Прави впечатление, че в състава на антикорупционната комисия не бе включен представител на „АБВ“. Това може би произтича от фактът, че единия общински съветник от „АБВ“ е подсъдим, а другия следва да се провери дали е получавал общински пари от съпартийката си и доскорошна кметица на Златица? Ако антикорупционната комисия към ОбС-Златица реши да заработи както трябва, то би могла да свърши много полезна работа за златишките граждани, проследявайки доскорошни злоупотреби, случили се в общината. Магдалена Иванова така и не получи председателско място въпреки, че бе предложена за не едно такова.

Представителите на управляващата България ПП „ГЕРБ“ в ОбС-Златица засега са почти неразличими и без особено желание да спечелят председателски места в постоянните комисии – единия дори не гласува за себе си, а се въздържа и за малко да вдигне ръка против.

Прави впечатление, че амбициите на подсъдимата се разгорещяват и същата определено ще продължи с досегашния си манталитет да буни духовете в общината, знаейки добре какво незавидно състояние е завещала на своя наследник и доскорошен партиен другар.

За съветниците от „Глас народен за Златица“ остава ролята да бъдат балансьорите на този ОбС и обективната необходима опозиция. Дано я възприемат!

Наблюдава се едно ново явление в Златица. Усеща се липсата на един досега активен гражданин и неговата благоверна на общинските заседания. Тази липса не е случайна и е твърде показателна. Изчерпвайки репертоара си, същият няма как към момента да бъде критичен към новоизбраното ръководство на общината и на общинския съвет, а никак не му е присъщо да стои отстрани и само да слуша, без да се изявява и да влиза в светлината на прожекторите, па макар публиката му да се състои от 30-на души. Най-вероятно все още текат задкулисни договорки за раздаване на постове и благини. След тяхното приключване ще стане ясно дали са удовлетворени исканията на този всеизвестен активист, или не съвсем. Дали благоверната и братовчедката са уредени, или не съвсем. Липсваше от заседанието и неговият ревностен сподвижник и задкулисен играч.

Говори се под сурдинка, че коледните звезди местно производство се харчат много добре и са особено популярни в общинските среди. Комунистическо червеният ми цвят допада много на новият кмет, а съветите на представителя на овчарското съсловие са негов приоритет. Шушнат запознати, че тепърва ще става публично известно кой за какво се е пазарил, какво е получил, за какво се е договорил и каква е цената, коята ще плаща златишкото население. Предстои!