ОбС-Антон с нов общински съветник

ОбС-Антон ще заседава редовно на 30.01.2020 г. (четвъртък) от 18.00 ч. Проектът за дневен ред на заседанието е съставен от 4 точки. В първа точка антонските общински съветници ще разгледат оставката на Тодор Чотов, внесена на 30.12.2019 г. и след неговото освобождаване клетва ще положи следващия от листата, който ОИК-Антон е определил за общински съветник. Тодор Чотов е избран за общински съветник от листата на БСП.

Като втора точка от дневния ред ОбС-Антон следва да разгледа и приеме Бюджет 2020 на Община Антон, а в трета точка ще бъде приета годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

Източник: Община Антон