Областният управител проверява пречиствателната станция Душанци в Пирдоп

Във връзка със сигналите на граждани, еколози и медии, Областният управител Юлиян Леков разпореди извършването на комплексна проверка на пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) в село Душанци в Община Пирдоп. Като председател на ВиК-асоциацията в Софийска област г-н Леков е изискал да бъде събрана и окомплектована цялата налична документация, касаеща ПСОВ Душанци.

В хода на проверката Областният управител заедно със заместника си Иван Димитров и главния секретар на Областната управа Мая Цанова проведоха работна среща с кмета на общината Ангел Геров и инженер Росица Итова, управител на „ВиК“ ЕООД – София. Извършена бе и инспекция на място на ПСОВ Душанци. Констатирано е, че станцията е в изправно техническо състояние, но не функционира заради системен проблем – периодично запушване с камъни и чакъл на приемащата отпадните води шахта. 

Инж. Итова изрази позицията, че до отстраняването на проблема, „ВиК“-СО не може да оперира с ПСОВ Душанци заради сериозния риск от възникването на аварии и последващи ремонти, които ще бъдат в извънредна тежест за бюджета на ВиК-оператора. 
Според Ангел Геров, Община Пирдоп няма законови основания, за да изразходва финансови средства за регулярното почистване на приемащата шахта. Кметът на Пирдоп изрази мнение, че проблемът може да бъде разрешен с изграждането на допълнително съоръжение – утайник, но общината не разполага с необходимите за целта финансови средства.

Областният управител, кметът на Пирдоп и управителят на ВиК-СО се обединиха около позицията, че прехвърлянето на проблема с ПСОВ Душанци между различните институции няма да доведе до неговото решаване. Затова с общи усилия ще бъде търсено финансиране за разрешаването на въпроса с нормалното функциониране на пречиствателната станция в максимално кратки срокове. 
Проверката, разпоредена от Областния управител, продължава.

Източник: Областна администрация – Софийска област