ОББ: Категорично отхвърляме твърденията на кмета на община Пирдоп

Във връзка с публичните изказвания на кмета на Община Пирдоп Ангел Геров относно банкомата в село Душанци и твърденията, които той направи на сесия на ОбС-Пирдоп, се обърнахме за коментар към регионалния клон на Обединена Българска Банка. Получихме официален отговор:

Категорично отхвърляме твърденията на кмета на община Пирдоп и вярваме, че внесеното 30-дневно предизвестие, съгласно договора между двете страни, за релокацията на банкомата на Обединена българска банка (ОББ) му е дало достатъчно време да намери алтернативно решение за жителите на с. Душанци. Предложението за разширяване на партньорството с ОББ не беше одобрено, в което ние намираме възможност да насочим усилията си към засилване на отношенията си с други населени места. Банкомат на ОББ за теглене на налични средства ще бъде на разположение на жителите в с. Антон – на 5 км от с. Душанци“.

Към този момент не се реализира и твърдението на Ангел Геров, че до ден-два ще бъде монтиран банкомат в село Душанци. От датата на произнасяне на твърдението (28.01.2021 г.) до днес – 04.02.2021 г. банкомат в Душанци не е монтиран, независимо от това дали е на ОББ или ЦКБ, както се изрази Ангел Геров.

На запитване от списание „Средногорски БАГРИ“, отговори и кмета на село Душанци Златка Кънева, която ни увери, че усилено работи по въпроса, като тя самата настоява осигуряването на банкомат в село Душанци преди получаването на пенсиите, което обикновено става около 7-мо число на месеца.