ОбА-Челопеч участва в обучение за управление на професионалния стрес

Представители на ОбА-Челопеч и на образователните институции в общината взеха участие в междуинституционално обучение на тема: „Бърнаут и натоварване в работна среда. Ефективни стратегии за управление на професионалния стрес“, състояло се в с. Баня, община Разлог от 21-ти до 24-ти април 2023 г.

По време на обучението професионален лектор от структурата на МВР представя на екипите от Общинската администрация, Основното училище и Детската градина причините и симптомите на прегаряне.

Изтъкват се и ползите от предотвратяване на стреса на работното място, както за служителите, така и за гражданите.

Изпълнението на практическата задача по отбори, в чийто състав се включват представители от всяка организация, показва наличието на ценни творци, координатори, новатори и изпълнители, завидна екипна работа.

Информация: Община Челопеч