НУ „Тодор Влайков“ – Пирдоп влиза в „Училища за пример“

НУ „Тодор Влайков“ – Пирдоп спечели проект по програма „Заедно в час“ и влиза в групата на „Училища за пример“. „Училища за пример“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът е върху разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училищата, които допринасят за успеха на всеки ученик. За успеха на всяко дете!