Номинация за Челопеч от балкански бизнес-форум

Община Челопеч е включена в номинациите за петото издание на годишните награди Balkan Business Awards 2019, организирани от агенция за публични комуникации VIP Communication PR.

Официалната церемония ще се състои през месец март (05.03.2019 г.) в столицата София. На нея ще бъдат отличени най-значимите постижения в бизнеса на Балканския полуостров, като се поощряват устойчивото развитие, иновациите, повишаването на стандарта в корпоративната общност, опазването на околната среда, корпоративната и социалната отговорност, както и дейностите и услугите, в полза на обществото.

В различни сфери на бизнеса ще бъдат отличени значимите постижения в категории: Иновации в бизнеса; Инвестиции в бизнеса; Лидер в устойчивото развитие на бизнеса; Лидер в корпоративната и социална отговорност; Нов проспериращ бизнес; Опазване на околната среда; Млад предприемач; Нов иновативен продукт/услуга; Най-добри клиентски практики; Бизнес практики с благотворителни инициативи; Международно признание; Малка и голяма община с принос в развитието на бизнеса; Цялостен принос в бизнеса на Балканите.
Номинациите се правят от партньори на събитието, ресорни журналисти, специалисти. Критериите и категориите са посочени на сайта на организаторите: http://vipcompr.com.

Категорията: Голяма / Малка община, с принос в развитието на бизнеса в региона отличава усилията на местната власт в развитието на регионалната икономика.  С административни мерки, изграждане на добра инфраструктура, включване на фирми от региона в изпълнението на общински проекти и други.

Партньори на събитието са: Българската Търговско-Промишлена Палата, Българо-Румънската Търговско Промишлена Палата, Сръбско-Българската Търговска Камара, Турско-Българската Търговско-Индустриална Камара,
Гръцкия Бизнес Съвет в България, Бизнес Клуб Лондон, Европейският Икономически Сенат и други.
Информация: VIP Communication PR