НОВОВЪВЕДЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ОбС-ПИРДОП

За първи път се случи докладните записки за поредното заседание на ОбС-Пирдоп, провело се на връх Димитров ден (26.10.2017 г.) да бъдат предоставени на заинтересованите граждани публично чрез качването им на сайта на община Пирдоп. Похвална инициатива на ОбС-Пирдоп, която дава възможност на жителите от общината да знаят какви въпроси се решават на заседанията и по какви теми дискутират съветници, ОбА и кмет.

Остава да бъдат публично предоставени и съпътващите докладните записки материали, като например предложения от Община Златица Договор за депониране на битови отпадъци на разположеното в землището на град Златица регионално депо за неопасни отпадъци, който предизвика широка и разгорещена дискусия по време на заседанието на ОбС-Пирдоп.

Дано тази инициатива бъде взета за пример и внедрена и в община Златица, за да може и тази средногорска община да гарантира публичност и прозрачност в работата на общинските съветници и кмета на общината. Това е наложително, тъй като често се случва гражданите да не могат да получат нужната им информация и да прибягват до лични молби към съветниците, за да получат някои от ценните докладни на Магдалена Иванова, което не се знае защо са толкова недостъпни.
Линк към сайта на Община Пирдоп с качените материали за сесията:
http://pirdop.bg/?option=content&content_id=1854&sub=407