Нова линейка за Спешната помощ в Пирдоп от Министерството на здравеопазването

С Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-4-001-0001-С01, проект №BG16RFOP001-4-001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешната медицинска помощ“ Филиалът за спешна медицинска помощ – Пирдоп получи от Министерството на здравеопазването нов медицински автомобил Пежо Боксер, оборудван с необходимата медицинска апаратура за спешни случаи.

Линейката разполага с аспиратор за прочистване на дихателните пътища, носилка, гръбначна дъска, подвижен стол, кислородни бутилки, апарат за обдишване, монитор, ЕКГ, перфурзор за вливания на медикаменти, дефибрилатор, шкафове за консумативи.

Финансовата подкрепа се осъществява по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Проектът се реализира на територията на цялата страна, като включва и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ, в това число и закупуване на 400 нови линейки.