Неочаквано признание за семейството на Иван Кесяков от Геотехмин ООД

По случай 30-годишнината от създаването на Геотехмин ООД семейството на Иван Кесяков получи признание от компанията „за приноса на г-н Иван Кесяков и за дългогодишното ползотворно партньорство с Геотехмин ООД и Група ГЕОТЕХМИН” – сребърен почетен знак и грамота.

„Уважаемо семейство, на 12.12.2020 г. Геотехмин ООД навърши 30 години.

Когато през 1990 г. основахме компанията, бяхме трима служители и имахме един проект. Днес в дружествата от Група ГЕОТЕХМИН работят 4000 професионалисти и сме осъществили над  1200 проекти…

Като се връщам назад във времето, не мога да не отбележа най-значимите моменти и успехи в историята на компанията, постигнати с участието и труда на нашите изключителни професионалисти: създаването на блоков геоложки и геостатистически модел на находищата „Асарел” и „Елаците”, и преизчисляване на ресурсите и запасите им; разработването на фирмен софтуер за оперативната работа в големи открити рудници, който се развива и днес; удължаването на жизнения цикъл на рудник „Елаците” с 25 години и утвърждаването на Елаците-Мед АД като едно от водещите миннодобивни предприятия в Европа; изградените три метростанции, метро депо, три участъка от АМ „Струма, 50 виадукта и мостове, 30 км тунели, 8 пречиствателни станции, 12 съоръжения за третиране на отпадъци, 16 ВиК проекта, 6 мини ВЕЦ, 15 фундаменти за вятърни генератори, 15 сгради и много други обекти…

Иван Кесяков

Последователно развивахме и социалната отговорност на компаниите ни, за да я надградим с нашата най-нова програма „Българските добродетели”, чрез която вече две години подкрепяме важни за обществото каузи и осъществяваме социално значими проекти заедно с местните общности.

След 30 години можем да бъдем горди, че дружествата от Група ГЕОТЕХМИН доказаха своя принос както за икономиката на страната, така и за обществото. Натрупахме сериозен бизнес опит, изградихме репутация на стабилен, надежден и търсен партньор. Днес можем да вървим още по-уверено напред.

Уважаемо семейство, в знак на уважение и благодарност към г-н Иван Кесяков, Ви изпращам почетна грамота и награда по случай 30-годишнината на Геотехмин ООД, които поради необичайната ситуация нямам възможност да Ви връча лично.

Желая Ви здраве, много успехи и благополучие!

Проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин ООД”.