На 6-ти юли ще се проведе Извънредно заседание на ОбС-Златица

Председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков свиква Извънредно заседание на ОбС-Златица на 06.07.2020 г. (понеделник) от 17.00 ч. в големия салон на читалище „Христо Смирненски“ – гр. Златица. Свикването на извънредната сесия е на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 23, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Дневният ред е с точка единствена:

  1. Разглеждане на инвестиционно намерение на „ГД Лес“ ЕООД за изграждане на нова инсталация за производство на дървесни въглища по ретортен способ в село Църквище.

Поканени са и представителите на вносителя „ГД Лес“ ЕООД.